• Adres:
    ul. Partyzantów 21
    42-300 Myszków

  • Tel:
    +48 731 487 693
    +48 690 436 100

Kontakt

Hazzel Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 21
42-300 Myszków
NIP 629-247-36-87
REGON 363316012
tel. +48 731 487 693, +48 690 436 100

KRS 0000607619
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 20.000,00 zł, kapitał wpłacony 20.000,00 zł

ING BANK ŚLĄSKI
16 1050 1142 1000 0090 8034 9757

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Interesuje mnie: